pelvik taban

nedir?
nerede bulunur?
görevleri nelerdir?

Pelvik taban; leğen kemiği olarak da bilinen pelvisin tabanını döşeyen, kaslar ve bağlardan oluşan yapıdır. Ana pelvik taban kasları; coccygeus, levator ani ve piriformistir. 
Pelvik tabanda idrar yolu, anüs ve vajina bulunur. Dolayısıyla bu yapıların fonksiyonunu direkt olarak etkiler.
Pelvik tabanın temel işlevleri; iç organlarımıza destek sağlamak, karın içi basınç oluşturmak, mesane-bağırsak kontrolü ve cinsel uyarılmayı sağlamaktır. Ayrıca solunuma yardımcı olmak ve postüre destek olmaktır.
Pelvik taban rehabilitasyonu; pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğunda uygulanan konservatif tedavi yaklaşımlarını kapsar. Pelvik taban rehabilitasyonu; manuel terapi, elektroterapi, biofeedback, egzersiz eğitimi, günlük yaşam aktivitelerinin modifikasyonunu içerir.
Pelvik taban rehabilitasyonu denildiğinde sıklıkla akla gelen sadece pelvik taban kaslarının rehabilite edilmesidir fakat güncel tedavi yaklaşımlarında sadece pelvik taban kasları değil, pelvik tabanın ilişkili olduğu tüm yapılar rehabilitasyon programına dahil edilmektedir.