idrar kaçırma

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) idrarı tutmadaki bozukluktur.
Birçok tipi vardır. Stres inkontinansta hastalar öksürme, hapşırma, gülme, koşma, zıplama gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda idrar kaçırırlar. Kadınlarda oldukça sık görülen bir üriner inkontinans türü olmakla birlikte stres inkontinans, erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir.
Pelvik Taban Fonksiyon Bozukluğu
İdrar kaçırma ara sıra olabildiği gibi sürekli de olabilir. Gece veya gündüz hiçbir şey tetiklemediği halde idrar kaçırma görülebilir. Bu hastalar sıklıkla mesane pedi kullanırlar.
İdrar kaçırmanın birçok farklı tipi vardır fakat her tipi tüm hastalarda mutlaka tedavi edilmelidir; çünkü hayat kalitesini oldukça düşürür, sosyal hayatı kısıtlar.

TEDAVİSİ

Mesane eğitimiyle birlikte uygulanan pelvik taban rehabilitasyonu ile idrar kaçırmayı tedavi etmek mümkündür.